Lò hấp


Xem thêm ... ( Click )

Lò hấp Giovani GS-1535B

15,460,000 (VNĐ)

13,140,000 (VNĐ)

Lò hấp Giovani GS-1535S

16,460,000 (VNĐ)

(VNĐ)


Giới thiệu về hệ thống

Hãng sản xuất