Giới thiệu về hệ thống

Bếp điện từ Canzy CZ-226

13,500,000 (VNĐ)

12,150,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani GC-73021HSC

26,460,000 (VNĐ)

23,814,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-371SD

26,980,000 (VNĐ)

25,000,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Lorca LCE-826

16,500,000 (VNĐ)

12,900,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Lorca LCE-816

16,500,000 (VNĐ)

12,250,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Munchen Q2FlyMax

20,300,000 (VNĐ)

18,370,000 (VNĐ)

Bếp từ Munchen M568I

19,500,000 (VNĐ)

16,650,000 (VNĐ)

Bếp từ Munchen M216max

20,500,000 (VNĐ)

18,000,000 (VNĐ)

Bếp từ đôi CANZY CZ 228

13,500,000 (VNĐ)

12,150,000 (VNĐ)

Bếp từ Pramie PRTH-2201

15,900,000 (VNĐ)

15,105,000 (VNĐ)

Bếp từ Giovani G-270SD

22,800,000 (VNĐ)

20,520,000 (VNĐ)

Bếp từ Lorca LCI 826

16,500,000 (VNĐ)

12,900,000 (VNĐ)

Máy hút mùi Munchen GM-323E

21,500,000 (VNĐ)

19,350,000 (VNĐ)

Máy hút mùi Giovani G-70 Cristal

14,250,000 (VNĐ)

11,400,000 (VNĐ)

Máy hút mùi Batani K207

7,000,000 (VNĐ)

4,500,000 (VNĐ)

Máy hút mùi nhà bếp Munchen AMC 8122 IX

9,800,000 (VNĐ)

8,820,000 (VNĐ)

Máy hút mùi Lorca TA-2005M-70

9,500,000 (VNĐ)

8,550,000 (VNĐ)

Giá máy hút mùi Lorca TA-2001D-70

5,350,000 (VNĐ)

4,955,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Munchen M15

26,100,000 (VNĐ)

23,490,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Bosch SMS 25CI05E

25,750,000 (VNĐ)

21,165,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Giovani GDW-F361D

22,800,000 (VNĐ)

18,240,000 (VNĐ)

Máy Rửa Bát Teka LP2140

16,900,000 (VNĐ)

14,600,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Bosch SMS-69P22EU

35,526,000 (VNĐ)

24,490,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Bosch SMS63L08EA

28,500,000 (VNĐ)

17,500,000 (VNĐ)

Bồn tắm Massage Amazon TP 8007

17,130,000 (VNĐ)

14,490,000 (VNĐ)

Bồn tắm Massage Govern JS 8094

35,380,000 (VNĐ)

30,073,000 (VNĐ)

Bồn tắm massage Brother BDM-05

33,574,537 (VNĐ)

28,538,356 (VNĐ)

Bồn tắm Massage Fantiny MBM 160S

16,433,000 (VNĐ)

14,780,000 (VNĐ)

Bồn tắm massage Daros DR 16-36

78,806,300 (VNĐ)

66,785,000 (VNĐ)

Bồn tắm Massage Micio WM-125T

19,090,000 (VNĐ)

16,980,000 (VNĐ)

Phòng xông hơi ướt Brother PDM-05

101,368,050 (VNĐ)

61,097,000 (VNĐ)

Phòng xông hơi ướt Brother PDM-10

72,547,650 (VNĐ)

55,405,350 (VNĐ)

Phòng xông hơi Govern K-075

83,950,000 (VNĐ)

71,357,000 (VNĐ)

Phòng xông hơi Koleto A-8233S

80,370,000 (VNĐ)

72,333,000 (VNĐ)

Phòng xông hơi massage Daros 16-02

129,617,100 (VNĐ)

109,845,000 (VNĐ)

Phòng xông hơi massage Daros 16-03

115,433,500 (VNĐ)

97,825,000 (VNĐ)

Máy xông hơi ướt Amazon 9KW

10,280,000 (VNĐ)

8,500,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Gunsan 6kw

11,350,000 (VNĐ)

8,500,000 (VNĐ)

Máy xông hơi ướt Amazon 6KW

10,500,000 (VNĐ)

7,500,000 (VNĐ)

Máy xông hơi ướt Gunsan 9kw- điện tử

12,000,000 (VNĐ)

10,000,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Sika 9kw

12,700,000 (VNĐ)

10,100,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Amazon 9KW

10,470,000 (VNĐ)

7,500,000 (VNĐ)

Máy xông hơi ướt Sika 6kw- điều khiển cơ

10,700,000 (VNĐ)

8,600,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Sika 6 kw

11,350,000 (VNĐ)

9,100,000 (VNĐ)

Quạt trần Mountain Air 42YFA-1020(N)

3,720,000 (VNĐ)

2,600,000 (VNĐ)

Quạt trần Mountain Air 52 YFA-1014(N)

3,930,000 (VNĐ)

2,750,000 (VNĐ)

Quạt trần đèn Mountain Air 52YFA-002(N)

4,220,000 (VNĐ)

2,950,000 (VNĐ)

Quạt trần Mountain Air 42YFT-1060A

3,696,000 (VNĐ)

3,000,000 (VNĐ)

Chat Face