Máy lọc nước tinh khiết

Máy lọc nước Ak systec AK 1000

4,000,000 (VNĐ)

3,200,000 (VNĐ)

Máy lọc nước AK systec AK 2000

4,000,000 (VNĐ)

3,500,000 (VNĐ)

Máy lọc nước Makxim

4,350,000 (VNĐ)

3,850,000 (VNĐ)

Máy lọc nước Facare Russia

7,400,000 (VNĐ)

6,900,000 (VNĐ)

Máy lọc nước Ak systec GL 6000

9,000,000 (VNĐ)

8,000,000 (VNĐ)

Máy lọc nước Nano Geyser TK4 ( 4 lõi)

4,500,000 (VNĐ)

3,290,000 (VNĐ)

XEM SẢN PHẨM THEO DANH SÁCH HÃNG BẾP NỔI TIẾNG


Phân trang

Giới thiệu về hệ thống

Hãng sản xuất

Chat Face