Chậu rửa bát cao cấp
Xem thêm...
Xem thêm...
Danh sách sản phẩm bán chạy

Chậu rửa bát Hafele 565.76.350

15,300,000 (VNĐ)

13,000,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 116x50x19cm
Sản phẩm bao gồm: Tạp dề cao cấp + rổ inox

Chậu rửa bát Hafele 565.76.350

Chậu rửa bát Hafele Eros HS G8650

9,600,000 (VNĐ)

8,100,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 116x50x20,5cm
Sản phẩm bao gồm: Tạp dề cao cấp + rổ inox

Chậu rửa bát Hafele Eros HS G8650

Chậu rửa bát AMTS 8650

139,500,000 (VNĐ)

9,700,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 86x50x23cm
chất liệu inox dày 1,8mm + kính

Chậu rửa bát AMTS 8650

Chậu rửa bát Hafele 565.83.741

15,000,000 (VNĐ)

10,080,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 116x50x20,5cm
Sản phẩm bao gồm: Tạp dề cao cấp + rổ inox

Chậu rửa bát Hafele 565.83.741

Chậu rửa bát Malloca MS 6304

8,120,000 (VNĐ)

7,300,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 86x48x22cm
Sản phẩm bao gồm: Tạp dề cao cấp

Chậu rửa bát Malloca MS 6304

Chậu rửa bát Lorca TA-296V

6,950,000 (VNĐ)

5,057,500 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 80x45x23cm
Sản phẩm gồm: Tạp dề cao cấp + rổ inox

Chậu rửa bát Lorca TA-296V

Chậu rửa bát AMTS 10047

9,050,000 (VNĐ)

7,200,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 100x47x24cm
Inox 304 dày 1,8mm
Sản phẩm bao gồm: Tạp dề cao cấp + rổ inox

Chậu rửa bát AMTS 10047

Chậu rửa bát AMTS 11650

15,350,000 (VNĐ)

12,000,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 116x50x24cm
Inox dày 1,8mm
Sản phẩm bao gồm: Tạp dề cao cấp + rổ inox

Chậu rửa  bát AMTS 11650

Chậu rửa bát Jodino 8246

7,800,000 (VNĐ)

5,200,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 82x46x23cm
chất liệu inox dày 1,2mm

Chậu rửa bát Jodino 8246

Chậu rửa bát Giovani GS-8548HM

11,316,000 (VNĐ)

8,400,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 86x48x23cm
Sản phẩm bao gồm: tạp dề + rổ inox

Chậu rửa bát Giovani GS-8548HM

Chậu rửa bát Erowin 141

6,500,000 (VNĐ)

4,800,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 110x50x23cm
Sản phẩm bao gồm: Tạp dề + rổ inox

Chậu rửa bát Erowin 141

Chậu rửa bát Erowin 134

6,500,000 (VNĐ)

4,800,000 (VNĐ)

Xuất xứ: Chính hãng
Kích thước mặt: 110x50x23cm
Inox cao cấp 304 dày 1,2mm

Chậu rửa bát Erowin 134

Chat Face