Máy hút mùi Arber AB-700K

3,650,000 (VNĐ)

2,920,000 (VNĐ)

- Xuất xứ: Chính hãng
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 70cm

Máy hút mùi Arber AB-700K

Máy hút mùi Kocher K-6670

6,500,000 (VNĐ)

4,000,000 (VNĐ)

- Xuất xứ: Chính hãng
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 70cm

Máy hút mùi Kocher K-6670

Máy hút mùi Coter NH-260BK

3,300,000 (VNĐ)

2,000,000 (VNĐ)

- Xuất xứ: Chính hãng
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 60cm

Máy hút mùi Coter NH-260BK

Máy hút mùi Benza BZ-860B

3,700,000 (VNĐ)

2,000,000 (VNĐ)

- Xuất xứ: Chính hãng
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 60cm

Máy hút mùi Benza BZ-860B

Máy hút khử mùi Giovani G-7304 RS

8,500,000 (VNĐ)

5,800,000 (VNĐ)

- Xuất xứ: Malaysia
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 70cm

Máy hút khử mùi Giovani G-7304 RS

Máy hút mùi Toji H 706.7

9,000,000 (VNĐ)

6,000,000 (VNĐ)

- Xuất xứ: Chính hãng
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 70cm

Máy hút mùi Toji H 706.7

Máy hút mùi Coter NH-3388C2-70

6,500,000 (VNĐ)

3,800,000 (VNĐ)

- Xuất xứ: Chính hãng
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 70cm

Máy hút mùi Coter NH-3388C2-70

Máy hút mùi Benza 770SB

7,580,000 (VNĐ)

4,000,000 (VNĐ)

- Xuất xứ: Chính hãng
- Bảo hành: 24 Tháng
- Kích thước: 70cm

Máy hút mùi Benza 770SB