Phụ Kiện Tủ Bếp Higold

Kệ góc trái Higold Diamond 101035T

5,800,000 (VNĐ)

5,220,000 (VNĐ)

Kệ góc trái Higold Diamond 101035T

Kệ góc trái Higold 101005T

6,450,000 (VNĐ)

5,800,000 (VNĐ)

Kệ góc trái Higold 101005T

Kệ góc phải Higold 101006P

6,450,000 (VNĐ)

5,800,000 (VNĐ)

Kệ góc phải Higold 101006P

Kệ góc kéo inox 304 Higold 101101

6,600,000 (VNĐ)

5,940,000 (VNĐ)

Kệ góc kéo inox 304 Higold 101101

Kệ chiếc lá mở trái Higold 101039T

7,750,000 (VNĐ)

6,970,000 (VNĐ)

Kệ chiếc lá mở trái Higold 101039T

Kệ chiếc lá mở phải Higold 101040P

7,750,000 (VNĐ)

6,970,000 (VNĐ)

Kệ chiếc lá mở phải Higold 101040P

Kệ thực phẩm 4 rổ inox 304 Higold 309009

2,995,000 (VNĐ)

2,690,000 (VNĐ)

Kệ thực phẩm 4 rổ inox 304 Higold 309009

Kệ thực phẩm 4 rổ inox 304 Higold 309010

3,630,000 (VNĐ)

3,260,000 (VNĐ)

Kệ thực phẩm 4 rổ inox 304 Higold 309010

Mâm xoay 1/2 đáy gỗ crom Higold 101018

3,575,000 (VNĐ)

3,210,000 (VNĐ)

Mâm xoay 1/2 đáy gỗ crom Higold 101018

Mâm xoay 3/4 đáy gỗ crom Higold 101112

3,970,000 (VNĐ)

3,570,000 (VNĐ)

Mâm xoay 3/4 đáy gỗ crom Higold 101112

Mâm xoay 1/2 Higold 101021

1,930,000 (VNĐ)

1,730,000 (VNĐ)

Mâm xoay 1/2 Higold 101021

Mâm xoay 1/2 Higold 101022

1,760,000 (VNĐ)

1,580,000 (VNĐ)

Mâm xoay 1/2 Higold 101022

Mâm xoay 3/4 Higold 102021

2,050,000 (VNĐ)

1,845,000 (VNĐ)

Mâm xoay 3/4 Higold 102021

Mâm xoay 3/4 Higold 102022

1,890,000 (VNĐ)

1,700,000 (VNĐ)

Mâm xoay 3/4 Higold 102022

Mâm xoay 4/4 inox 304 Higold 103027

2,770,000 (VNĐ)

2,490,000 (VNĐ)

Mâm xoay 4/4 inox 304 Higold 103027

Mâm xoay 4/4 inox 304 Higold 103021

3,260,000 (VNĐ)

2,930,000 (VNĐ)

Mâm xoay 4/4 inox 304 Higold 103021

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Martin 303411

2,065,000 (VNĐ)

1,850,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Martin 303411

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Martin 303412

2,220,000 (VNĐ)

1,990,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Martin 303412

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Martin 303414

2,320,000 (VNĐ)

2,080,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Martin 303414

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Martin 303415

2,420,000 (VNĐ)

2,170,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Martin 303415

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301401

2,610,000 (VNĐ)

2,340,000 (VNĐ)

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301401

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301402

2,690,000 (VNĐ)

2,420,000 (VNĐ)

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301402

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301403

2,780,000 (VNĐ)

2,500,000 (VNĐ)

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301403

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301404

2,860,000 (VNĐ)

2,570,000 (VNĐ)

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301404

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301405

2,660,000 (VNĐ)

2,390,000 (VNĐ)

Rổ chén dĩa ly inox 304 Higold Martin 301405

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Diamond 303512

2,150,000 (VNĐ)

1,930,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Diamond 303512

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Diamond 303514

2,230,000 (VNĐ)

2,000,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Diamond 303514

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Diamond 303515

2,380,000 (VNĐ)

2,140,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi inox 304 Higold Diamond 303515

Rổ xoong nồi Higold 301002

890,000 (VNĐ)

800,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi Higold 301002

Rổ xoong nồi Higold 301003

930,000 (VNĐ)

830,000 (VNĐ)

Rổ xoong nồi Higold 301003

Phân trang

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Zalo
DMCA.com Protection Status