Bếp điện Pelia


Bếp điện Pelia RH640TA

13,000,000 (VNĐ)

12,500,000 (VNĐ)

Bếp điện Pelia RH640TA

Bếp điện Pelia RH640T-2

13,990,000 (VNĐ)

13,600,000 (VNĐ)

Bếp điện Pelia RH640T-2

Bếp điện Pelia RH740T-2

16,990,000 (VNĐ)

14,800,000 (VNĐ)

Bếp điện Pelia RH740T-2

Bếp điện Pelia RH940T-1

16,990,000 (VNĐ)

15,250,000 (VNĐ)

Bếp điện Pelia RH940T-1

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Chat Face