Bồn tắm đứng Fantiny


Bồn tắm vách kính Fantiny MBG 95H

1,100,000 (VNĐ)

8,350,000 (VNĐ)

Bồn tắm vách kính Fantiny MBG 95H

Bồn tắm vách kính Fantiny MBG 90S

8,092,000 (VNĐ)

7,801,000 (VNĐ)

Bồn tắm vách kính Fantiny MBG 90S

Bồn tắm vách kính Fantiny MBG 120S

7,903,000 (VNĐ)

8,315,000 (VNĐ)

Bồn tắm vách kính Fantiny MBG 120S

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Chat Face