Lò vi sóng Teka


Lò vi sóng Teka MCX 45 BIT

35,299,000 (VNĐ)

31,769,000 (VNĐ)

Lò vi sóng Teka MCX 45 BIT

Lò vi sóng Teka MC 32 BIS

34,199,000 (VNĐ)

30,779,000 (VNĐ)

Lò vi sóng Teka MC 32 BIS

Lò vi sóng Teka MW 32 BIT

24,915,000 (VNĐ)

22,423,000 (VNĐ)

Lò vi sóng Teka MW 32 BIT

Lò vi sóng Teka MW 32 BIS

27,049,000 (VNĐ)

24,344,000 (VNĐ)

Lò vi sóng Teka MW 32 BIS

Lò vi sóng Teka TMW 18 BHG

15,950,000 (VNĐ)

14,355,000 (VNĐ)

Lò vi sóng Teka TMW 18 BHG

Lò vi sóng Teka TMW 22.1BI-T

21,175,000 (VNĐ)

19,057,000 (VNĐ)

Lò vi sóng Teka TMW 22.1BI-T

Lò vi sóng Teka TMW 22.1 BI

16,709,000 (VNĐ)

15,038,000 (VNĐ)

Lò vi sóng Teka TMW 22.1 BI

Lò Vi Sóng Teka TMW 18 BIH

14,690,000 (VNĐ)

10,290,000 (VNĐ)

Lò Vi Sóng Teka TMW 18 BIH

Lò vi sóng Teka MWE 225FI

12,400,000 (VNĐ)

8,680,000 (VNĐ)

Lò vi sóng Teka MWE 225FI

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Chat Face
DMCA.com Protection Status