Máy rửa bát Baumatic


Máy rửa bát Baumatic BDS670SS

35,530,000 (VNĐ)

31,980,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Baumatic BDS670SS

Máy rửa bát Baumatic BDW46

29,440,000 (VNĐ)

26,500,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Baumatic BDW46

Máy rửa bát Baumatic BDF683SS

32,838,000 (VNĐ)

29,555,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Baumatic BDF683SS

Máy rửa bát Baumatic BDF682SL

28,875,000 (VNĐ)

25,987,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Baumatic BDF682SL

Máy rửa bát Baumatic OMBRA4BL

68,800,000 (VNĐ)

60,544,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Baumatic OMBRA4BL

Máy rửa bát âm tủ Baumatic OMBRA4R

68,800,000 (VNĐ)

63,800,000 (VNĐ)

Máy rửa bát âm tủ Baumatic OMBRA4R

Máy rửa bát Baumatic OMBRA4SS

68,800,000 (VNĐ)

60,544,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Baumatic OMBRA4SS

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Chat Face