Máy rửa bát Binova


Máy rửa bát Binova BI 70 MRB

22,000,000 (VNĐ)

12,200,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Binova BI 70 MRB

Máy rửa bát Binova BI 98MRB

20,000,000 (VNĐ)

11,200,000 (VNĐ)

Máy rửa bát Binova BI 98MRB

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Chat Face