Máy xông hơi Sika

Máy xông hơi ướt Sika 6kw- điều khiển cơ

10,700,000 (VNĐ)

8,300,000 (VNĐ)

Máy xông hơi ướt Sika 6kw- điều khiển cơ

Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển cơ

11,350,000 (VNĐ)

8,800,000 (VNĐ)

Máy xông hơi ướt Sika 9kw- điều khiển cơ

Máy xông hơi khô Sika 6 kw

11,350,000 (VNĐ)

9,800,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Sika 6 kw

Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

12,000,000 (VNĐ)

10,300,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Sika 7,5kw

Máy xông hơi khô Sika 12kw

20,700,000 (VNĐ)

14,600,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Sika 12kw

Máy xông hơi khô Sika 10,5kw

16,700,000 (VNĐ)

13,800,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Sika 10,5kw

Máy xông hơi khô Sika 4kw

10,700,000 (VNĐ)

8,000,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Sika 4kw

Máy xông hơi khô Sika 9kw

12,700,000 (VNĐ)

10,800,000 (VNĐ)

Máy xông hơi khô Sika 9kw

Máy xông hơi ướt Sika 10,5kw-ĐT

16,700,000 (VNĐ)

12,800,000 (VNĐ)

Máy xông hơi ướt Sika 10,5kw-ĐT

Máy xông ướt Sika 12kw- điều khiển cơ

17,000,000 (VNĐ)

14,300,000 (VNĐ)

Máy xông ướt Sika 12kw- điều khiển cơ

Review sản phẩm

Hãng sản xuất