Giàn năng lượng mặt trời Hotmax

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 140 L

11,520,000 (VNĐ)

8,920,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 140 L

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 160 L

13,280,000 (VNĐ)

10,280,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 160 L

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 180 L

14,740,000 (VNĐ)

11,740,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 180 L

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 220 L

19,100,000 (VNĐ)

13,800,000 (VNĐ)

 Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 220 L

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 260 L

19,020,000 (VNĐ)

16,020,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 260 L

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 320 L

21,800,000 (VNĐ)

19,800,000 (VNĐ)

 Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HM 320 L

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HMD 140 L

14,320,000 (VNĐ)

10,320,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HMD 140 L

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HMD 220 L

18,100,000 (VNĐ)

15,100,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HMD 220 L

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HMD 320 L

25,700,000 (VNĐ)

22,700,000 (VNĐ)

Giàn năng lượng mặt trời Hotmax HMD 320 L

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Zalo
DMCA.com Protection Status