Sen tắm Inax


Sen tắm Inax BFV-28S

3,910,000 (VNĐ)

3,410,000 (VNĐ)

Sen tắm Inax BFV-28S

Sen tắm Inax BFV-103S

3,765,000 (VNĐ)

3,265,000 (VNĐ)

Sen tắm Inax BFV-103S

Sen tắm Inax BFV-203S

3,765,000 (VNĐ)

3,265,000 (VNĐ)

Sen tắm Inax BFV-203S

Sen tắm Inax BFV-283S

3,380,000 (VNĐ)

2,880,000 (VNĐ)

Sen tắm Inax BFV-283S

Sen tắm Inax BFV-4000S

4,765,000 (VNĐ)

4,265,000 (VNĐ)

Sen tắm Inax BFV-4000S

Sen tắm Inax BFV-8000S

4,310,000 (VNĐ)

3,810,000 (VNĐ)

Sen tắm Inax BFV-8000S

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-283S-3C

3,500,000 (VNĐ)

3,000,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-283S-3C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-5103T-3C

12,600,000 (VNĐ)

12,100,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-5103T-3C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-7000B

5,190,000 (VNĐ)

4,690,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-7000B

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-8000S-1C

4,310,000 (VNĐ)

3,810,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-8000S-1C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-3003S-1C

3,267,000 (VNĐ)

2,767,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-3003S-1C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-3003S-3C

3,382,000 (VNĐ)

2,882,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-3003S-3C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-1C

2,975,000 (VNĐ)

2,475,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-1C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-2C

2,754,000 (VNĐ)

2,254,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S-2C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S

2,501,000 (VNĐ)

2,001,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1003S

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-903S-1C

2,684,000 (VNĐ)

2,184,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-903S-1C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-903S-2C

2,464,000 (VNĐ)

1,964,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-903S-2C

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-903S

2,201,000 (VNĐ)

1,701,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-903S

Sen tắm nóng lạnh Inax BFV-1203S

2,120,000 (VNĐ)

1,620,000 (VNĐ)

Sen tắm nóng  lạnh Inax BFV-1203S

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Chat Face