Vòi rửa bát Taka


Vòi rửa bát Taka TK-V01

1,450,000 (VNĐ)

1,160,000 (VNĐ)

Vòi rửa bát Taka TK-V01

Vòi rửa bát Taka TK VO2

1,600,000 (VNĐ)

1,280,000 (VNĐ)

Vòi rửa bát Taka TK VO2

Vòi rửa bát Taka TK VO3

1,900,000 (VNĐ)

1,520,000 (VNĐ)

Vòi rửa bát Taka TK VO3

Vòi rửa bát Taka TK VO4

2,150,000 (VNĐ)

1,720,000 (VNĐ)

Vòi rửa bát Taka TK VO4

Vòi rửa bát Taka TK VO5

2,450,000 (VNĐ)

1,960,000 (VNĐ)

Vòi rửa bát Taka TK VO5

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Chat Face