Bếp hồng ngoại Bosch

Bếp hồng ngoại Bosch PKK651T14E

15,603,000 (VNĐ)

14,350,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Bosch PKK651T14E

Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

17,703,000 (VNĐ)

16,280,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Bosch PKF645E14E

Bếp hồng ngoại Bosch PKC875N14A

19,404,000 (VNĐ)

17,850,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Bosch PKC875N14A

Bếp hồng ngoại Bosch PKN 645T14

18,500,000 (VNĐ)

17,200,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Bosch PKN 645T14

Bếp hồng ngoại Bosch PKN 651N14D

20,856,000 (VNĐ)

18,167,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Bosch PKN 651N14D

Bếp hồng ngoại Bosch PKF375V14E

15,500,000 (VNĐ)

13,500,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Bosch PKF375V14E

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất

Chat Face