Bếp hồng ngoại Chefs


Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL32A

8,000,000 (VNĐ)

5,840,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL32A

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL321

9,900,000 (VNĐ)

8,490,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL321

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

7,590,000 (VNĐ)

6,450,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL2000A

Bếp hồng ngoại đơn Chefs EH-HL2000A

1,865,000 (VNĐ)

1,350,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại đơn Chefs EH-HL2000A

Bếp hồng ngoại Chefs EH-HL54A( bỏ mẫu)

13,900,000 (VNĐ)

13,290,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Chefs EH-HL54A( bỏ mẫu)

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL311

13,490,000 (VNĐ)

12,140,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Chefs EH-DHL311

Bếp hồng ngoại domino Chefs EH-DHL32A

6,490,000 (VNĐ)

5,840,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại domino Chefs EH-DHL32A

Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL 31A(bỏ mẫu)

15,000,000 (VNĐ)

13,500,000 (VNĐ)

Bếp hồng ngoại Chefs EH DHL 31A(bỏ mẫu)

Giới thiệu về hệ thống

Review sản phẩm

Hãng sản xuất