Bếp điện từ Giovani

Bếp điện từ Giovani G-271TC

23,950,000 (VNĐ)

21,555,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-371SD

26,980,000 (VNĐ)

25,000,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-371TC

26,980,000 (VNĐ)

24,282,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-361SD

26,900,000 (VNĐ)

24,210,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-361SD Bridge

28,900,000 (VNĐ)

26,010,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-2169 MLH

13,826,000 (VNĐ)

9,678,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-3169 MLH

16,268,000 (VNĐ)

11,388,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-219 DHC

8,960,000 (VNĐ)

8,064,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani GC-73031HSC

27,480,000 (VNĐ)

24,732,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani GC-73021HSC

24,500,000 (VNĐ)

22,050,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-271SD

23,950,000 (VNĐ)

21,555,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-241ET

12,800,000 (VNĐ)

8,960,000 (VNĐ)

Bếp điện từ hỗn hợp Giovani G-211ET

19,800,000 (VNĐ)

13,860,000 (VNĐ)

Bếp điện kết hợp từ Giovani G-321ET

19,600,000 (VNĐ)

13,720,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-422ET

26,950,000 (VNĐ)

18,865,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-271ET

12,800,000 (VNĐ)

8,960,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-313ET

21,800,000 (VNĐ)

15,260,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-251ET

9,860,000 (VNĐ)

6,900,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-281ET

12,980,000 (VNĐ)

9,086,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-261ET

15,670,000 (VNĐ)

10,969,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-1021 ETS

9,980,000 (VNĐ)

6,986,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-231 ET

10,680,000 (VNĐ)

7,476,000 (VNĐ)

Bếp điện từ Giovani G-19021MSD

13,926,000 (VNĐ)

12,533,000 (VNĐ)

XEM SẢN PHẨM THEO DANH SÁCH HÃNG BẾP NỔI TIẾNG


Giới thiệu về hệ thống

Review san pham

Hang san xuat

Chat Face